Werken bij Media Kinderopvang

Voor de pedagogisch medewerkers (m/v) van Media Kinderopvang is het functioneren binnen een team, waarin je je vertrouwd, veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt, van grote waarde. Individuele opvattingen en ideeën van de medewerkers vormen de ingrediënten van een teamvisie. Het ontwikkelen van een teamvisie binnen het kinderdagverblijf is essentieel en leidt tot het gevoel van “samen ergens voor staan”.

Het creëren van een pedagogisch klimaat binnen het Kinderdagverblijf beschouwen wij als waardevol, waarbij de houding en de vaardigheden van de medewerkers een belangrijke rol spelen. Wanneer een medewerker zich openstelt voor de behoeftes van het individuele kind, in kan spelen op interesses en kinderen aanspoort tot eigen initiatief, dan vertaalt zich dit in de sfeer binnen de groep. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers in staat zijn het eigen pedagogisch handelen zo goed mogelijk af te stemmen op het individuele kind. Door elk kind individueel te benaderen stelt een medewerker zich flexibel op. Met deze flexibele houding kan adequaat worden ingespeeld op de ontwikkeling van het kind.

Vaste medewerkers van het kinderdagverblijf hebben allen een gerichte beroepsopleiding voltooid of zijn bezig deze af te ronden. Daarnaast is het wenselijk dat inval- en oproepkrachten een gerichte beroepsopleiding hebben gevolgd. Zij worden ingezet bij ziekte dan wel vakantie van de vaste medewerkers. Wij hanteren voor alle medewerkers de CAO kinderopvang.

Go To Top