Media kinderopvang in Hilversum


Media Kinderopvang in Hilversum biedt opvang in haar twee kinderdagverblijven aan baby's en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ouders worden zodoende in de gelegenheid gesteld hun werk te combineren met het ouderschap. We doen dit op een manier waarbij de individuele ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk wordt gestimuleerd. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders zich prettig voelen op het kinderopvang dagverblijf. Er is altijd een groepsleidster aanwezig met wie uw kind vertrouwd is. Als hecht team nemen we onze verantwoordelijkheid als begeleider, medeopvoeder en verzorger zeer serieus.

Het Media Kinderopvang in Hilversum is een gezond bedrijf dat zakelijk is ingesteld om de prijs-kwaliteitverhouding te optimaliseren. We hechten veel waarde aan de verzorging, interactie met en aandacht voor de kinderen. Om dit te realiseren is er veel ondersteuning voor de medewerkers. Dagelijks is er bijvoorbeeld een huishoudelijk medewerker aan het werk die er mede voor zorgt dat de leidsters zich volledig kunnen richten op hun werk met de kinderen.

De kinderdagverblijven zijn een 'tweede thuis', waar uw kind opgroeit met vriendjes en vriendinnetjes. Een huiselijke plek, die structuur biedt. Er is rust, regelmaat en veiligheid. Hier ontmoet u andere ouders met wie tips en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Op deze wijze kan het kinderopvang ook een klankbord vormen voor opvoedkundige vraagstukken. Uw kind wordt in onze opvang spelenderwijs begeleid in zijn ontwikkeling. En als ouder kunt u altijd bij ons terecht met vragen omtrent de opvoeding. Anders dan bij een gastouderbureau of een thuisoppas bent u bij ons verzekerd van continuïteit in de opvang.

Media Kinderopvang heeft twee locaties in Hilversum: Villa Kakelbont aan de Jac. Pennweg 4-6 en Studio Kakelbont op het Media Park in Hilversum. Deze beide locaties zijn het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Bij beide kinderdagverblijven zijn ook kinderen welkom van ouders die buiten de audiovisuele media werkzaam zijn.

Top