Oudercommissies van Studio en Villa Kakelbont kinderdagverblijven

De Oudercommissies van Studio Kakelbont en Villa Kakelbont vertegenwoordigen de ouders dan wel verzorgers, die één of meerdere kinderen hebben ondergebracht op de twee kinderdagverblijven. Namens de betreffende ouders overleggen beide commissies met de leiding van beide kinderdagverblijven. De formele taken van een Oudercommissie zijn bepaald in de Wet Kinderopvang. Op verzoek van de kinderopvang of op eigen initiatief brengen zij advies uit over de volgende onderwerpen:

  • de organisatie van de kinderopvang, bijvoorbeeld met betrekking tot het personeel, het pedagogisch beleid en het bieden van verantwoorde kinderopvang;
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang.

Daarnaast organiseren de Oudercommissies van kinderdagverblijven Studio en Villa Kakelbont elk jaar evenementen zoals een gezamenlijke picknick en een aantal informatieve bijeenkomsten over opvoedinggerelateerde onderwerpen.

De Oudercommissies van Studio en Villa Kakelbont willen, wanneer u daar behoefte aan heeft, graag met u het gesprek aangaan over onderwerpen die u aan het hart liggen. Heeft u vragen, ideeën, wilt u informatie of zelf actief worden in de Oudercommissie? Neem dan contact met de oudercommissie op via:

Villa Kakelbont:  

Studio Kakelbont:

"Media Kinderopvang vindt het van groot belang dat naast de afspraken die zijn vastgelegd in een formeel reglement, er sprake is van open communicatie waarin de stem van ouders/verzorgers op zorgvuldige wijze wordt gehoord. Ouderparticipatie betekent voor ons dan ook samenwerken, waarbij advisering door ouders/verzorgers zeer wordt gewaardeerd."

 

Top