Pedagogisch beleid kinderopvang

 

In het kinderdagverblijf van Media Kinderopvang is ieder kind waardevol en uniek. Iedereen is anders, elk individu heeft eigen ideeën, interesses, een andere achtergrond, verschillende kennis en vaardigheden. Wij schenken hier door middel van ons hoogwaardige pedagogisch beleid veel aandacht aan zodat het kind kan worden wie hij werkelijk is.

Ieder kind heeft een innerlijke motivatie om te leren, maar ieder kind doet dit binnen het eigen vermogen, op zijn eigen tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Hiermee bedoelen wij dat kinderen mogen zijn wie ze zijn en bovenal “kind” mogen zijn. Wij werken niet met een volgsystemen.

Kinderen hoeven nog niet te voldoen aan een bepaalde norm. Dit wil niet zeggen dat wij kinderen niet stimuleren. In tegendeel, samen met onze professionele pedagogisch medewerkster begeleiden wij kinderen in het samen opgroeien en het ontplooien van zichzelf. Het is erg belangrijk om bijvoorbeeld met elkaar te leren spelen, te delen en op elkaar te wachten. Maar aandacht voor het individuele kind in de groep moet hierbij niet vergeten worden. Wij accepteren het kind zoals het is en hechten veel waarde aan het opbouwen van een vertrouwensband met elkaar.

Het welbevinden van de kinderen staat centraal in ons denken en handelen. Kinderen zijn zichzelf en wij laten ze merken dat ze op ons kunnen rekenen, door goed te kijken naar kinderen, te luisteren naar wat ze te vertellen hebben, hen serieus te nemen en veiligheid te bieden. We willen de kinderen begrijpen zodat we in kunnen spelen op de behoeften van het kind. Kinderen kunnen zelf al goed aangeven wat ze willen en kunnen zelf al heel goed oplossingen bedenken, dit stimuleren we door af en toe wat meer op de zijlijn te gaan staan en ze eerst zelf te laten proberen, uitvinden en ontdekken.

Ons pedagogisch beleid en visie binnen de kinderopvang laten wij met elkaar groeien. Niet alles is vastgesteld in een plan. Elk kwartaal wordt er een pedagogisch doel uitgewerkt. Dit doen wij via de SMART- methode (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Wij verwerken dit in een schema waar onze pedagogische doelen aan de hand van een thema vorm krijgt. Ongemerkt worden zo de vaardigheden bij kinderen gestimuleerd. De activiteiten die wij met de kinderen doen hebben over het algemeen een onderliggend pedagogisch doel. Zo gaan bijvoorbeeld alle peuters elke dag in de kring. Tijdens de kring worden er spelletjes gedaan waarin de vaardigheden van kinderen gestimuleerd worden (zoals; verstop spelletjes maar ook met de begrippen voor, achter en onder worden via een spelletjes mee kennisgemaakt).

Soms hebben kinderen meer tijd nodig om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Binnen onze mogelijkheden zullen wij kinderen hierin zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden. Wij gebruiken hiervoor hulpmiddelen zoals het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “kleine stapjes”. Via deze kleine stapjes kunnen wij de vaardigheden van kinderen op spelenderwijze stimuleren en begeleiden.

Heel af en toe gaat de ontwikkeling van kinderen niet vanzelf. Ouders en/of pedagogisch medewerksters kunnen zich hierover zorgen maken en of vragen hebben. Binnen ons kinderdagverblijf creëren wij een sfeer waarin wij deze zorgen met elkaar bespreken. Wij zullen onze zorgen omtrent de ontwikkeling van een kindje altijd delen met de ouders. Binnen onze organisatie hebben wij de mogelijkheid om ouders en kinderen te begeleiden die extra aandacht en steun nodig hebben. Ouders die zich zorgen maken of vragen hebben kunnen altijd bij ons terecht.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om kinderen op te vangen die extra zorg nodig hebben. Op Studio Kakelbont is een groep ingericht voor kinderen met een speciale zorgvraag. Samen met de gekwalificeerde medewerksters en de zorginstelling Amerpoort geven wij de kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of speciale medische verzorging de mogelijkheid tot passende kinderopvang. Daarnaast is er begeleiding en ondersteuning van een orthopedagoog, fysiotherapeut, logopediste en of ergotherapeut.

Kortom alle kinderen zijn welkom bij Media Kinderopvang. Onze uitgebreide pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij de locatiemanagers.


Hallo papa’s en mama’s,

Bij ons is elke dag anders! Met veel afwisseling en toch is er voor ons kinderen structuur, regelmaat, rust en veiligheid en dat allemaal in huiselijke sfeer.

Het ritme van de dag
Bij de peuters beginnen wij de dag met lekker vrij spelen. In de poppenhoek worden de poppen wakker en willen uit hun bed
en op het fornuisje wordt lekker eten gekookt. We kunnen mooie dingen bouwen met constructiespeelgoed en wie wil kleien, puzzelen of een boekje lezen, zoekt
een plekje aan tafel. Om voldoende uitdaging te houden wisselt ons speelgoed regelmatig met de andere groepen, of we krijgen er iets nieuws bij wanneer de juffen dit nodig vinden.
Bij de babydreumesgroepen krijgen wij op onze eigen tijden onze fles, fruithapjes en slaapmomenten met tussendoor veel knuffels en aandacht. Worden wij groter, dan kunnen we heerlijk spelen, schommelen en ons gangetje gaan op de groep. Regelmatig worden er boekjes voorgelezen en laten de leidsters zien en ervaren wat wij met speelgoed kunnen doen.

Spelenderwijs leren
Ieder kwartaal hebben wij een ander thema. De juffen maken dan per groep een planning en er wordt er een pedagogisch doel uitgewerkt, zo weten zij wat ze de komende maanden met ons willen gaan doen;-) Hierbij kijken zij goed naar wat wij op dat moment nodig hebben en waar behoefte aan is. Zo leren wij spelenderwijs over kleuren, vormen, dieren, het weer, beroepen, emoties en alles wat er om ons heen gebeurd.
Hoe wij het kwartaalthema en pedagogisch doel hebben beleefd kunnen onze papa’s en mama’s iedere maand teruglezen in de nieuwsbrief. Onze juffen vinden het belangrijk dat onze ‘eigen beleving’ steeds centraal staat, zo hebben wij dan ook niet altijd een eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan voelen van scheerschuim, dingen proeven, zaaien en oogsten, ons vlinderproject en onze eigen ijsbaan! En als het echt mooi weer is worden de sproeiers gepakt en de waterbaan neergezet, kinderen
ingesmeerd en kan het feestje beginnen!
Ook het groepsgebeuren en gevoel vinden de juffen belangrijk, gezellig samen te spelen, samen te delen, soms even te moeten wachten, creatief te kunnen zijn en voor jezelf op te komen.

Naar buiten
We kunnen heerlijk in de tuin spelen. Alle fietsjes, stepjes en auto’s komen uit de schuur en in de zandbak is het goed graven en scheppen.
Op de Studio hebben we ook een prachtige binnenhal met een glijbaan en groot speelgoed.
Vanuit De Studio en Villa kunnen wij lopend naar het bos, het dorp en de kinderboerderij. Op de Studio wordt ook ‘muziek op schoot’ aangeboden door een muziekjuf van Globe.

Samen eten…
Na zoveel spelen hebben wij allemaal trek gekregen in een boterhammetje, bij de peuters smeren wij heel stoer ons eigen boterhammetje met boter en mogen dan kiezen uit verschillende soorten beleg. Wij leren ook om met een vorkje te eten. Dan zingen wij het ‘smakelijk eten liedje’ en smullen maar!

…en uitrusten
Wij hebben allemaal ons eigen bedje. De slaapzakjes worden aangedaan, een verhaaltje wordt voorgelezen of het muziekdoosje aangezet en slapen maar.

Papa’s en mama’s helpen mee
Ook niet onbelangrijk om te weten is dat een aantal papa’s en mama’s een actieve en meehelpende oudercommissie vertegenwoordigen. Onze jaarlijkse picknick wordt samen met de oudercommissie en leidsters georganiseerd. Vanuit beide locaties geven ze lezingen en wordt er georganiseerd dat er bijvoorbeeld boerderijdieren op het dagverblijf komen.

Eigenlijk is zo’n dagje bij ons op Kakelbont veel te snel voorbij!
Bent u nieuwsgierig geworden?
Loopt u dan gerust eens binnen om de sfeer te proeven.
Wie weet kan ook uw kind later terug kijken
op een fantastische baby-en peutertijd bij ons,
terwijl u met een gerust hart aan het werk was.  
Daar doen we het tenslotte voor!!

Top