Plaatsing dagverblijf


Plaatsing bij Media Kinderopvang/dagverblijf gaat op basis van de volgende criteria:
1. leeftijdsopbouw van de groep
2. volgorde van aanmelding
3. beschikbare dagdelen

Op het moment dat wij u een plaats kunnen aanbieden op ons kinderdagverblijf, nemen we contact met u op. Wanneer de plaatsing definitief wordt, sturen we u een plaatsingsovereenkomst, een contract in tweevoud en onze algemene voorwaarden toe. Wij verzoeken u binnen twee weken één exemplaar van de plaatsingsovereenkomst en het contract ondertekend retour te zenden. Vanaf dat moment is de plaatsing definitief. Voorafgaand aan de plaatsing maken we met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden de wendagen afgesproken, deze dagen zijn vastgelegd in ons wenbeleid.

Starten
Voorafgaand aan de plaatsing maken we met u een afspraak voor een intakegesprek. Voordat de startdatum van het contract ingaat hebben we “wendagen”. Dat komt meestal neer op drie dagdelen. Vanaf de startdatum komt uw kindje de volledige gewenste dagen op ons dagverblijf en is hij/zij helemaal gewend.

Opzegtermijn dagverblijf
Een plaatsing eindigt automatisch wanneer uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u tussentijds de plaatsing of een gedeelte van de plaatsing wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk bij de directeur van het kinderdagverblijf te doen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen kan alleen per de 15e óf de laatste dag van een maand.

Annuleren
Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot aan de ingangsdatum van de overeenkomst heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te
annuleren. Hiervoor zijn dan annuleringskosten verschuldigd.  

Top