Nina Hogenboom

Nina Hogenboom
eigenaar Media Kinderopvang

Aanvankelijk was Nina werkzaam bij een orthopedagogisch kinderdagcentrum en volgde ze daarnaast een opleiding management en bedrijfskunde. In 2005 is ze eigenaar geworden van Media Kinderopvang, die in 1987 als de Stichting Kinderdagverblijf Omroep in het leven is geroepen door het bestuur van een aantal televisieomroepen en het Muziekcentrum van de Omroep. De zelfstandige onderneming Media Kinderopvang runt de vestigingen Villa Kakelbont op de Jacobus Pennweg en Studio Kakelbont op het Media Park in Hilversum.

Ze is trots op de twee vestigingen die ieder drie baby-dreumesgroepen en twee peutergroepen tellen. 'We beschikken over een mooie mix van oudere en jongere groepsleidsters, die onderling uitstekend samenwerken,' vertelt ze. 'We vernieuwen ons personeel niet continue vanwege de kosten, maar varen op de jarenlange ervaring en expertise van ons team. En met succes: er zijn zelfs stagiaires die zich aanmelden omdat ze zelf als peuter op ons kinderdagverblijf zaten. Je ziet de generaties elkaar opvolgen en dat is heel bijzonder.'

Maar er zijn meer kwaliteiten waarmee de twee 'Kakelbont'-dagverblijven zich op de kaart hebben gezet: er zijn korte lijntjes met de ouders en het pedagogisch beleid wordt op basis van door de groepsleidsters zelf ontwikkelde thema's samengesteld, waardoor er sprake is van een 'groeiend' beleid.

En er is een primeur: vanaf januari 2015 zijn Villa Kakelbont en Studio Kakelbont de eerste in Hilversum die passende kinderopvang aanbieden. 'Kijk, ik wil niet selecteren aan de voordeur, vandaar dat het anders moet kunnen voor kinderen met een beperking,' merkt Hogenboom op. 'Het streven is om een nieuwe groep toe te voegen, die een veilige basis is voor het jonge kind met welke beperking dan ook. Vervolgens kunnen ze samen spelen met de andere kinderen. Die gedoseerde uitwisseling willen we bewerkstelligen.'

Nina woont in Vijfhuizen en heeft als favoriete sporten hardlopen en roeien.

Petra van den Bogaard

Petra van den Bogaard
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Al zo’n 23 jaar is Petra werkzaam in de kinderopvang. Zij is begonnen als baby leidster op “Villa Kakelbont”. Na 8 jaar daar te hebben gewerkt is zij bij de Villa gestopt omdat ze met haar gezin naar Aruba verhuisden. Na twee jaar keerden zij terug naar Nederland en is Petra thuis als gastouder gaan werken.
Dertien jaar heeft Petra met liefde en plezier thuis kinderen opgevangen, maar nu haar jongste zoon op het voortgezet onderwijs zit en de kans voorbij kwam om weer bij de Media Kinderopvang te kunnen werken, hoefde zij daar niet lang over na te denken. Zij wordt invalkracht voor de babygroepen bij zowel de Studio als de Villa.
Petra vindt het leuk om de afwisseling te zien op de groepen en de kindjes te leren kennen, met ze te spelen en liedjes te zingen en ze goed te verzorgen.

Petra is getrouwd met Alexander en moeder van twee zonen, Kevin en Patrick. Ze vindt het heerlijk om als gezin erop uit te trekken. Wandelend, fietsend of met de auto.

Tamara Kragten

Tamara Kragten
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

In 2011 ben ik begonnen als stagiaire op de villa, daarna ben ik gevraagd of ik nog een jaar op Studio stage wilde lopen. Ik vond dit een hele leuke tijd waardoor ik ook blij was toen ik een aantal jaar later gebeld werd met de vraag of ik als invalkracht aan de slag wilde gaan!
Nu werk ik vooral op de babygroep en val af en toe in op een peutergroep. Ik vind beide groepen erg leuk, vind het heerlijk om met de kinderen te knuffelen, kletsen, boekjes te lezen en liedjes te zingen. Ik ben een bezige bij die niet graag stil zit.

Jolanda Balk

Jolanda Balk
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Sinds 2001 is Jolanda verbonden aan de Villa, waar ze direct na haar opleiding is komen werken. Aanvankelijk bij de baby-dreumesgroep, vervolgens bij de peutergroep. 'Nog steeds vind ik het erg leuk om in dit hechte team te werken,' merkt ze op. 'Ik vind het een eer om deel uit te maken van de opvoeding van de kinderen en om hen voor te bereiden op de basisschool.'

Jolanda is gehuwd met Gerlof en moeder van Stijn en Lisa, die allebei Media Kinderopvang hebben bezocht.

Lonneke Drijver

Lonneke Drijver
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Lonneke is vanaf haar 19de met veel plezier in de kinderopvang werkzaam en een van de pijlers van Media Kinderopvang. Ze volgde de opleiding MBO Agogisch Werk en wist al snel dat ze het beste op haar plek is bij de 'verzorgende groepen': van baby's van enkele maanden oud tot de tweejarigen. 'Met deze jonge kinderen heb je telkens weer die overweldigende ervaring van een persoonlijkheid, die zich aan het ontwikkelen is.'

Ze maakt zich sterk om 'telkens weer het beste voor de kinderen te kunnen brengen.' 'We verzorgen niet alleen, maar we monitoren ook de vooruitgang,' stelt ze. 'In overleg met de ouders bepalen we de beste verzorging en stimulering voor de kinderen. Om deze reden heb ik gekozen voor een kleinschalige kinderopvang, waar de belangen van het kind vooropstaan en waar ik met een hecht team samenwerk.'

Lonneke is gehuwd en moeder van een dochter en een zoon.
Ze geniet ervan om met haar gezin mooie reizen te maken.

Carla Hemmers

Carla Hemmers
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Sinds 1996 is Carla werkzaam in de kinderopvang en sinds 2008 in de Villa. 'Ik geniet van de interactie met de kinderen en vind het mooi om hen te mogen volgen en te ondersteunen tijdens hun ontwikkeling,' merkt ze op. 'Ik ben erg blij dat ik in de Villa werk: met lieve kinderen, ouders en collega's en in een huiselijke sfeer. Het is een heel bijzondere plek.'

Carla woont samen met haar vriend en dochtertje Liv in Hilversum.
Liv bezoekt één dag per week de peutergroep van Media Kinderopvang.

Joke Koerselman

Joke Koerselman
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

In 1998 begon Joke als invalkracht bij de baby-dreumesgroep op de Villa, waarna ze na een jaar een vast contract aangeboden kreeg. In 2007 stapte ze over naar de peutergroep. 'Iedere dag ervaar ik het werk als een feestje en geniet ik er erg van wanneer ik binnenkom en al die vrolijke gezichtjes zie en soms een knuffel krijg.'

'Ik vind het nog steeds erg leuk om samen met de kinderen dingen te ontdekken die hen bezighouden. Ik geniet ervan om te zien hoe leergierig de kinderen zijn en daar dan op in te spelen. Het is bijzonder om te zien hoe de kinderen met elkaar omgaan en dat de oudere kinderen de nieuwe kinderen graag willen helpen, al is het maar even om hun jas van de kapstok te pakken.'

Joke is gehuwd en moeder van Ilonka, die Communicatie en Multimedia Design aan de Hogeschool in Utrecht studeert.

Christel Resida

Christel Resida
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Een kleine tien jaar is Christel werkzaam in de kinderopvang en sinds de zomer van 2010 bij Media Kinderopvang. Ze begon als groepsleidster in de Villa en is nu de leidster bij De Spotlights in de Studio, een baby-dreumesgroep van 0 tot en met 2 jaar. 'Bij deze leeftijdsgroep ligt echt mijn hart,' vertelt ze. 'Het verzorgen van baby's en hen zien opgroeien tot tweejarige dreumesen is heel bijzonder.'

'Naast de verzorging geniet ik van alle andere activiteiten zoals samen buitenspelen, knutselen en zingen naast de gezamenlijke eet- en drinkmomenten, waarbij ook de allerkleinsten worden betrokken. Het geeft me energie wanneer ik aan het eind van de dag constateer dat de kinderen een fijne dag hebben gehad.'

Christel woont in Hilversum, is veel op pad met familie en vrienden en loopt graag hard.

Sophy Roem

Sophy
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Sophy werkt sinds 2007 in de kinderopvang en vanaf die tijd ook op een babydreumesgroep.
Samen met Christel Resida is ze werkzaam bij De Spotlights, waar ze het enorm naar haar zin heeft. 'Er is een prettige sfeer tussen de leidsters en de kinderen, maar ook tussen de collega's onderling,' merkt ze op. 'Ik vind het belangrijk dat de kinderen het prettig en gezellig vinden in de Spotlights-groep, maar evenzeer dat de ouders met een fijn gevoel hun kinderen iedere ochtend bij ons achterlaten.'

Pamela Lam

Pamela Lam
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Vanaf 1997 is Pamela werkzaam bij Media Kinderopvang en heeft ze met verschillende groepen gewerkt. Zo werkte ze in de Villa met een baby-dreumes- en een peutergroep en sinds 2011 in de Studio met De Zappers, een peutergroep. 'Iedere leeftijd heeft iets leuks, steeds iets anders,' vertelt ze. 'Baby's hebben meer verzorging nodig, iets wat erg bij me past. Peuters zijn weer zelfstandiger, maar kunnen tegelijkertijd dingen van je leren .Het is heerlijk om de kinderen om me heen te hebben en te mogen zorgen voor iemands dierbaarste bezit.'

Haar eigen zoontje Jason gaat twee dagen per week naar de baby-dreumesgroep De Spotlights in de Studio. 'Ook al is hij nog heel klein, ik merk dat hij heel ontspannen is bij zijn leidsters, die heel goed voor hem en de andere kindjes zorgen.'

Pamela woont samen met haar vriend in Hilversum en heeft naast Jason twee pleegkinderen van vijf en acht jaar.
Ze gaat graag met het hele gezin op een actieve vakantie. Skiën en golfen zijn favoriet.

Annemiek Ruhe

Annemiek Ruhe
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Al zo'n dertig jaar is Annemiek werkzaam in de kinderopvang. Met een veelzijdige inslag: ze begon bij de baby-dreumes- en peutergroep van een Haarlems kinderdagverblijf, gevolgd door een baan bij een peuterspeelzaal.

Aansluitend werkte ze als gezinsverzorgster en gastouder om uiteindelijk terug te keren naar het kinderdagverblijf. 'Ik was benieuwd hoe het zou zijn om bij een klein bedrijf te werken en kwam zodoende in 2007 bij Media Kinderopvang terecht. Het grote voordeel van zo'n kleinschalig kinderdagverblijf vind ik de persoonlijke aandacht voor de kinderen en voor elkaar. We kennen ook de kindjes van de andere groepen en het onderlinge contact met de collega's is goed.'

Ze geniet van haar werk bij de Zappers-groep. 'Door steeds weer andere, nieuwe dingen te bedenken, blijft het leuk en uitdagend. En de groei van het kleine ukje van de babygroep naar kleuter blijft gewoon erg leuk om te mogen begeleiden. Ik hoop dan ook nog heel wat kleintjes te verwelkomen bij De Zappers en ze uit te zwaaien wanneer ze naar de basisschool gaan.'

Bianca van Dijk

Bianca van Dijk
Pedagogisch medewerker
Media Kinderopvang

Bianca werkt vanaf 1992 bij Media Kinderopvang. Twintig jaar was ze werkzaam in de Villa en vanaf 2011 in de Studio. 'Doordat we iedere keer een andere groep kinderen hebben, blijft het werk voor mij een uitdaging. Als tweejarigen komen ze bij ons in de groep en ze nemen vervolgens als vierjarigen afscheid. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich ontspannen en bij ons thuis voelen.'

Ze benadrukt de verschillende projecten waar iedereen veel plezier aan beleeft. 'Knutselen is bijvoorbeeld een leuke activiteit, waarbij het eindproduct niet het belangrijkste is. Daarnaast doet ons team haar uiterste best om een goede en open band met de ouders te hebben, zodat alles bespreekbaar is.'

Bianca woont met haar vriend en twee zoons in Loosdrecht.
Ze vormen een actief gezin dat van schaatsen houdt.

Betsy van der Beemt

Betsy van der Beemt
Invalkracht Media Kinderopvang

Vanaf 2004 is Betsy met veel plezier werkzaam als invalkracht in de Villa en de Studio. 'Ik vind het heerlijk om met de kinderen, ouders en collega's contact te hebben,' merkt ze op. 'Daar leer ik veel van en het komt mijn ervaring goed van pas.
Als voormalig kleuterjuf beleef ik er veel plezier aan om met de kinderen te zingen en te spelen.'

Betsy is gehuwd, moeder van twee volwassen dochters en de trotse oma van een kleinzoon.
Ze houdt van (verre) reizen, lezen en knutselen.

Diane Uijttewaal

Diane Uijttewaal
Invalkracht Media Kinderopvang

Diane is twaalf jaar lang werkzaam geweest in de Villa en keerde na de geboorte van haar twee kinderen terug als invalkracht in de Studio. 'Aangezien de leidsters al lange tijd met elkaar werken en elkaar goed kennen, heerst er een fijne en gezellige sfeer in de beide kinderdagverblijven,' merkt ze op.

Hoewel ze vanuit Schalkwijk moet komen, ervaart ze het reizen als geen enkel probleem. 'Ik werk met ontzettend veel plezier met de kinderen en het leuke van de functie van invalkracht is dat je bij alle groepen werkt en daardoor alle kinderen en
ouders kent.'

'Ik streef ernaar dat de kinderen een fijne en afwisselende dag hebben en zing graag
met hen en lees veel voor. Ik merk dat de kinderen dit waarderen, wat me veel
voldoening geeft.'

Top