GESPECIALISEERDE DAGOPVANG


Kinderen met een speciale hulpvraag hebben een veilige speel- en leeromgeving en deskundige, betrokken begeleiders nodig. Dat bieden Amerpoort en Media Kinderopvang gezamenlijk aan op het Media Park in Hilversum. Bij ‘De Regisseurtjes’ is gespecialiseerde dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking en voor kinderen die speciale medische verzorging nodig hebben.

Het is voor deze kinderen belangrijk dat zij zo vroeg mogelijk de juiste begeleiding en/of behandeling krijgen. Daarom zorgt Amerpoort voor diagnostisch onderzoek, om te kunnen bepalen welke ondersteuning zij precies nodig hebben. De begeleiders op de gespecialiseerde groep komen van Media Kinderopvang en worden ondersteund door medewerkers van Amerpoort. Er is ook een orthopedagoog aan de groep verbonden. Als dat voor de kinderen nodig is, komen bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut, muziektherapeut of fysiotherapeut naar de locatie om kinderen te behandelen.

Ontwikkeling stimuleren

‘De Regisseurtjes’ is ondergebracht in een vrolijke, lichte ruimte bij Media Kinderopvang op het Media Park in Hilversum. Het leuke daarvan is dat de kinderen van deze groep ook gewoon kunnen spelen met de kinderen die daar naar de reguliere opvang komen. Door de samenwerking met Amerpoort haalt Media Kinderopvang hier specialisten in huis die weten hoe ze kinderen met een speciale hulpvraag kunnen ondersteunen. Anders dan bij reguliere opvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind de reden om kinderen in deze groep te plaatsen.

Observeren

Amerpoort en Media Kinderopvang richten zich met dit initiatief op kinderen van 0 tot en met 5 jaar die in een groep kunnen functioneren. De groep telt maximaal 7 kinderen en krijgt twee begeleiders, eventueel aangevuld met stagiaires. Of u als ouders al dan niet werkt, is niet van belang voor het aanmelden van een kind voor deze groep. Na aanmelding zal Amerpoort het kind eerst observeren, diagnostisch onderzoek doen en vervolgens ook samen met de ouders de indicatie of beschikking regelen die nodig is voor deze vorm van opvang.

Vroegdiagnostiek

Amerpoort en Media Kinderopvang hebben ook de mogelijkheid om jonge kinderen te observeren en diagnosticeren. Dit doen zij bij voorkeur gezamenlijk met een Jeugdzorgaanbieder in een zogenaamd ‘Domino-traject’. Jonge kinderen waarbij er vragen zijn over de ontwikkeling of het gedrag worden gedurende 4 maanden geobserveerd en zo nodig gediagnosticeerd. Dit kan op de huidige kinderopvanggroep, peuterspeelzaal en/of thuis.

Meer informatie of aanmelden?

Neem dan vrijblijvend contact op met Nina Hogenboom via of 035 628 98 33.

Top

Op deze site worden zogeheten “cookies” geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten. Lees meer