Studio Kakelbont dagverblijf

Centraal op het Media Park in Hilversum ligt Studio Kakelbont. Dit unieke kinderdagverblijf, dat haar deuren opende op 1 maart 2011, beschikt over ruim bemeten groepsruimtes. Alle ruimtes grenzen aan de centrale hal, waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast heeft het kinderdagverblijf een ruime tuin met veel uitdagingen voor ieder kind. Het kinderdagverblijf is toegankelijk voor alle kinderen, dus ook van ouders die buiten de audiovisuele media werkzaam zijn.

Studio Kakelbont is een dagverblijf waar warmte, geborgenheid en gezelligheid hoog genoteerd staan in combinatie met veel speel- en ontwikkelingsmateriaal. Het dagverblijf voldoet aan alle overheidsvoorschriften zoals deze in de Wet Kinderopvang zijn vastgesteld. De organisatie van Studio Kakelbont heeft een open cultuur en hecht veel waarde aan medezeggenschap van ouders en medewerkers.

Download de route naar Studio Kakelbont

Top