Groepssamenstelling kinderopvang

Studio Kakelbont telt zes groepen: drie baby/dreumesgroepen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar; twee peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, één verticale groep van 6 weken tot 4 jaar en de groep voor passende kinderopvangopvang. De groepsruimtes en materialen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar hebben immers een andere omgeving en sfeer (rust en veiligheid) nodig dan kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar (groepsgerichte activiteiten).

Baby/dreumesgroep
Het kinderdagverblijf beschikt over gespecialiseerde babyleidsters, die precies weten wat baby's en dreumesen nodig hebben. In deze ontwikkelingsperiode communiceert het kind vooral door lichaamstaal. Medewerkers op de baby/dreumesgroep spelen hierop in. In Studio Kakelbont kinderopvang groeit uw kind op samen met andere kinderen. Het leert van jongs af aan om aandacht te delen en zal nooit alleen zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee onze medewerkers met heel jonge kinderen omgaan, zorgt ervoor dat ze op een hele natuurlijke wijze in hun dagritme komen.

Peutergroep
Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Knippen, plakken, schilderen, muziekmaken, een boekje lezen, verhaaltjes vertellen, kringgesprek, buiten spelen en voor elkaar zorgen. Met elkaar delen. Op elkaar wachten. Van elkaar leren. Met elkaar lachen. Ruzie (leren) maken en bijleggen. Samen eten. Leren opruimen. Dit zijn allemaal vaardigheden die peuters bij onze kinderopvang leren. Doordat ze samen met anderen opgroeien, verloopt hun overgang naar de basisschool soepel en vanzelfsprekend.

 

Top