Plaatsing kinderdagverblijf

Plaatsing voor ons kinderdagverblijf gaat op basis van de volgende criteria:

1. leeftijdsopbouw van de groep
2. volgorde van aanmelding
3. beschikbare dagdelen

Op het moment dat wij u een plaats kunnen aanbieden op ons kinderdagverblijf, nemen we contact met u op. Wanneer de plaatsing definitief wordt, sturen we u een plaatsingsovereenkomst, een contract in tweevoud en onze algemene voorwaarden toe. Wij verzoeken u binnen twee weken één exemplaar van de plaatsingsovereenkomst en het contract ondertekend retour te zenden. Vanaf dat moment is de plaatsing definitief. Voorafgaand aan de plaatsing maken we met u een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden de wendagen afgesproken, deze dagen zijn vastgelegd in ons wenbeleid.

Opzegtermijn
Een plaatsing eindigt automatisch wanneer uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u tussentijds de plaatsing of een gedeelte van de plaatsing wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk bij de directeur van het kinderdagverblijf te doen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen per de 15e of de laatste dag van een maand.

Annuleren
Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot aan de ingangsdatum van de overeenkomst heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd.

Top