Villa Kakelbont dagverblijf

Dagverblijf Villa Kakelbont aan de Jacobus Pennweg 4-6 in Hilversum is sinds 1987 gevestigd in een karakteristieke, ruime villa met volop leefruimte en een fantastische tuin. Het dagverblijf is toegankelijk voor alle kinderen, dus ook van ouders die buiten de audiovisuele media werkzaam zijn. 

Bij Villa Kakelbont staan warmte, geborgenheid en gezelligheid centraal. Binnen het dagverblijf is er veel ruimte met speel- en ontwikkelingsmateriaal, evenals een grote tuin. Het dagverblijf voldoet aan alle overheidsvoorschriften zoals deze in de Wet Kinderopvang zijn vastgesteld. De organisatie van Villa Kakelbont heeft een open werkcultuur en hecht veel waarde aan medezeggenschap van ouders en medewerkers.

Top