Groepssamenstelling kinderopvang

Villa Kakelbont kinderopvang te Hilversum heeft vijf groepen: twee baby/dreumesgroepen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar, één babygroep in de leeftijd van 6 weken tot 1,5 jaar en twee peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. We werken met horizontale groepen, i.e. alle leeftijden bij elkaar. De medewerkers kunnen zo gericht aandacht geven aan de betreffende leeftijdsgroep. De groepsruimte en materialen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2,5 jaar hebben immers een andere omgeving en sfeer (rust en veiligheid) nodig dan kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar (groepsgerichte activiteiten).

Baby/dreumesgroep:
De créche beschikt over gespecialiseerde babyleidsters, die precies weten wat baby’s en dreumesen nodig hebben. In deze ontwikkelingsperiode communiceert het kind vooral door lichaamstaal. Medewerkers op de créche spelen hierop in. In Villa Kakelbont te Hilversum groeit uw kind op samen met andere kinderen. Het leert van jongs af aan om aandacht te delen en zal nooit alleen zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee onze medewerkers met heel jonge kinderen omgaan, zorgt ervoor dat ze op een hele natuurlijke wijze in hun dagritme komen.

Peutergroep:
Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes op de creché. Knippen, plakken, schilderen, muziekmaken, een boekje lezen, verhaaltjes vertellen, kringgesprek, buiten spelen en voor elkaar zorgen. Met elkaar delen. Op elkaar wachten. Van elkaar leren. Met elkaar lachen. Ruzie (leren) maken en bijleggen. Samen eten. Leren opruimen. Dit zijn allemaal vaardigheden die peuters bij ons leren. Doordat ze samen met anderen opgroeien, verloopt hun overgang naar de basisschool soepel en vanzelfsprekend.

Top