Opvangmogelijkheden/ openingstijden

In kinderdagverblijf Villa Kakelbont is alleen mogelijkheid voor volledige dagplaatsing. Voor plaatsing geldt een minimale afname van 1 dag per week. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur bij verlengde opvang.

Extra dagdelen
Als de groepsgrootte en de samenstelling van de groep het toelaat, is het mogelijk uw kind extra dagdelen te brengen. Dit gaat in overleg met de leidsters van de desbetreffende groep. De extra dagdelen worden apart in rekening gebracht.
Met ingang van 1 januari 2015 heeft men recht op 1 compensatiedag bij 1 of 2 dagen afname en recht op 2 compensatiedagen bij 3 of 4 dagen afname. Deze dag/dagen worden in overleg met de groepsleidsters afgesproken.

Ruilen
Als de groepsgrootte en de samenstelling van de groep het toelaat, is het mogelijk uw kind van dag te laten ruilen. Dit mag ook bij vakantie en ziekte. Dit gaat ook in overleg met de leidsters van de desbetreffende groep. Aan ruilen zijn geen kosten verbonden. De ruildag vindt binnen 7 dagen (een week) plaatst. Het is niet mogelijk een dag (extra) te komen en deze dan te ruilen met een dag twee maanden later of eerder.

 

Top