Wennen op Media kinderopvang

Voor de meeste kinderen die ons kinderdagverblijf bezoeken is ons kinderdagverblijf de eerste setting buiten de thuissituatie. Vaak zijn ze tot die tijd thuis geweest of hebben opvang genoten in een kleinere setting zoals bijvoorbeeld een gastoudergezin.
Het kinderdagverblijf is nieuw. De kinderen die nieuw komen moeten wennen aan alle andere kinderen in de groep, de omgeving van de groep en het kinderdagverblijf, de pedagogisch medewerksters en de dagindeling. Daarnaast moeten de kinderen er vaak aan wennen dat ze op het kinderdagverblijf de aandacht delen. Kortom de eerste dagen in het kinderdagverblijf zorgen ervoor dat een kind heel veel prikkels op zich afkrijgt.

Wij vinden het dan ook belangrijk voor zowel het kind als ook de ouders dat zij de tijd krijgen om aan de nieuwe situatie te wennen. Het wennen gebeurt vooraf aan de plaatsing. Zodra er een getekend plaatsingsovereenkomst bij ons binnen is wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er een wenschema afgesproken en genoteerd. Het volgende wenschema wordt gehanteerd:
De eerste twee dagen komt het kind tot 12.30 uur. Gaat het goed, dan is de derde opvang dag, mits het kind aantal het toelaat (kindratio-beroepskracht), tot uiterlijk 16.00u.
Is de derde dag een officiële opvang dag dan adviseren wij ouders, indien mogelijk, het kind rond 16.00u op te halen. Daarna kan de ouder de breng en haaltijden van het kinderdagverblijf volgen.

Het wenschema wordt aangepast wanneer naar inzicht van de pedagogisch medewerksters het kind een langere wenperiode nodig heeft. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een kind veel huilt en/of niet eet en drinkt. Niet speelt en/of angstig is. Ook de ouders kunnen dit verzoek voor een langere wenperiode bij de pedagogisch medewerksters neerleggen.

Als kinderen intern overgaan naar de volgende groep dan maken wij ook een wenschema. De eerste twee dagen gaat het kindje wennen bij de peuters. De pedagogisch medewerksters van de baby/dreumesgroep gaat na 9.30 met het kindje spelen op de peutergroep, als het goed gaat neemt zij afscheid. Wanneer het spelen bij de peuters goed gaat, dan gaat het kindje na het middageten weer terug naar zijn eigen groep. De derde dag blijft het kindje slapen op de groep. Daarna zal het kindje gewend zijn en helemaal overgaan naar de peutergroep.

Top

Op deze site worden zogeheten “cookies” geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten. Lees meer